MR370247 MITSUBISHI PAJERO PININ Brake Master Cylinder

EURO:BU14108

Intercharge No.: MITSUBISHI MR370247

BrandNumber
MitsubishiMR370247
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W)             1999 - 2001
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W)   2000 - 2007
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W)         2001 - 2007
MR370247 MITSUBISHI PAJERO PININ Brake Master Cylinder
浙ICP备2022029142号-1