KK1Y8-11-SBO,KK1Y8-11-SBX,KK1Y8-11-SBY,KKY18-11-SA0,TEIKIN 52110 KIA Pride 1991 - 2000 Piston

EURO:KKY18-11-SA0

Intercharge No.: KIA KK1Y8-11-SBO,KK1Y8-11-SBX,KK1Y8-11-SBY,KKY18-11-SA0,TEIKIN 52110

BrandNumber
KIAKK1Y8-11-SBO
KIAKK1Y8-11-SBX
KIAKK1Y8-11-SBY
KIAKKY18-11-SA0
BrandNumber
TEIKIN52110
KIA Pride Hatchback (DA)   1991 - 2000
浙ICP备2022029142号-1