31410-87315-000,31410-87315,31410-87320-000,31410-87322-000,31410-B3010-000,31410-87322,31410-B3010 DAIHATSU DELTA (V76,V78)  1985  Clutch Master Cylinder

EURO:31410-87315

Intercharge No.: DAIHATSU 31410-87315-000,31410-87315,31410-87320-000,31410-87322-000,31410-B3010-000,31410-87322,31410-B3010

BrandNumber
DAIHATSU31410-87315-000
DAIHATSU31410-87315
DAIHATSU31410-87320-000
DAIHATSU31410-87322-000
DAIHATSU31410-B3010-000
DAIHATSU31410-87322
DAIHATSU31410-B3010
BrandNumber
AISINCMD003
AISINCMD-003
AISINCMD005
AISINCMD-005
TRWPNB7023
TRWPNB315
ModelModel DetailsYearCCKWHP
DAIHATSU_DELTA WIDE Box (YB_)3.7 D198809 - 199904366175102
DAIHATSU_DELTA WIDE Box (YB_)2.8 D198709 - 19990427655473
DAIHATSU_DELTA WIDE Box (YB_)3.0 D198409 - 19870829775372
DAIHATSU_DELTA WIDE Box (YB_)2.0198504 - 19990919986588
DAIHATSU_DELTA Bus (V9_)3.0 D198409 - 19870829775372

DAIHATSU DELTA (V76,V78)  1985 
DAIHATSU DELTA (V9#)          1985 

 
浙ICP备2022029142号-1