30610-35V01,30610-35V17,30610-35V10,30610-35V00,30610-35V11 NISSAN CEDRIC Clutch Master Cylinder

EURO:BU5251

Intercharge No.: NISSAN 30610-35V01,30610-35V17,30610-35V10,30610-35V00,30610-35V11

BrandNumber
NISSAN30610-35V01
NISSAN30610-35V17
NISSAN30610-35V10
NISSAN30610-35V00
NISSAN30610-35V11
BrandNumber
SEIKENSMN10452
ModelModel DetailsYearCCKWHP
NISSAN_CEDRIC3.0199106 - 1997102960118160
NISSAN_CEDRIC3.0199106 - 1995102988147200
NISSAN_CEDRIC3.0199210 - 1996022988162220
NISSAN Cedric  SY31 2.5L   1991 ~ 1996
NISSAN Cedric  SY31 2.7L   1991 ~ 1996
NISSAN Cedric  SY31 3.0L   1991 ~ 1996
浙ICP备2022029142号-1