0K60A-43-400A,0K60A-43-400,0K72A-43-400,0K72A-43-400A,0K60A-43-400B,TCIC KCB0564 KIA K2500 K2700 Bongo Brake Master Cylinder

EURO:HQ1611

Intercharge No.: KIA 0K60A-43-400A,0K60A-43-400,0K72A-43-400,0K72A-43-400A,0K60A-43-400B,TCIC KCB0564

BrandNumber
KIAOK60A-43-400A
KIA0K60A-43-400
KIA0K72A-43-400
KIA0K72A-43-400A
KIA0K60A-43-400B
BrandNumber
TCICKCB0564

KIA K2500 Platform/Chassis (SD) 2.5 2000 ~ 2001
KIA K2700 (SD) 2.7 1999 ~ 2000
KIA PREGIO 2000 ~ 2006
KIA Bongo  1998 ~ /

浙ICP备2022029142号-1